--------- TISK ZE STRÁNEK www.tomasgrulich.cz © Tomáš Grulich ---------

Stručné dějiny Lochkova

První písemná zmínka o Lochkově je z roku 1333, kdy je zde zaznamenán zemanský dvůr. Jeho vlastníka Vavřince z Lochkova máme však zaznamenaného z roku 1399. Později je v listinách krále Václava IV. uváděn v roce 1435 jako královský tesař Bořivoj z Lochkova, který se po sňatku s vdovou Dorotou, dcerou Mikuláše Augustina z Prahy, stal spolumajitelem hradu Okoř.

Další zmínky o majitelích máme až ze 17. století, kdy jeho majitel Václav Michna z Vacínova prodal Lochkov se dvorem za 3 000 kop míšeňských grošů Rafaelu Miškovskému ze Sebuzína. Tato rodina pak prodala obec zbraslavskému klášteru, kde byl v držení až do roku 1686, kdy jej klášter opět prodal Janu Jiřímu z Wendlingenu. Následovaly časté prodeje až do roku 1792, kdy Lochkov koupil Ferdinand Delorne, který zde v roce 1800 zřídil první továrnu na cikorii. Posledními majiteli před rokem 1848 byla rodina Brzorádových. V té době byl v obci i malý pivovar, který však na konci 19. století zanikl. Tehdy zde žilo v 60 domech 480 obyvatel. Do lůna hlavního města Prahy byl Lochkov převeden v roce 1974, kdy zde žilo 681 osob ve 170 domech.

 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.tomasgrulich.cz © Tomáš Grulich ---------