--------- TISK ZE STRÁNEK www.tomasgrulich.cz © Tomáš Grulich ---------

Stručné dějiny Libuše

Pověsti hovoří o Libuši jako o místě s vyhlášeným chovem hus, který měl mít počátek v dobách kněžny Libuše. Písemné prameny však o Libuši hovoří až v roce 1321 v souvislosti s dobytím místní tvrze staroměstskými občany. Libišská tvrz stála na místě domu č. p. 1, kde ještě v 18. století byla zachována okrouhlá věž.

Obec Libuš patřila pražským občanům, v roce 1367 to byl Ježek Rost, dále v roce 1406 následuje Mikuláš z Libuše a po husitských válkách potvrdil vlastnictví obce Starému městu císař Zikmund.

V následujících letech byla Libuš pravděpodobně součástí Kunratického panství, které v roce 1671 koupil novoměstský hejtman Václav Karel Čebelický ze Soutic.

Libuš byla jen malou vesnicí a je o ní v pramenech jen málo zpráv. Stabilní katastr v roce 1843 zde uvádí 23 domů a 135 obyvatel. Při novém správním rozdělení byla Libuš ve 2. polovině 19. století přiřazena k politické obci Kunratice. V roce 1968 byla také Libuš přiřazena k Praze.

 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.tomasgrulich.cz © Tomáš Grulich ---------