grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Můj životopis

Tomáš GrulichPhDr. Tomáš Grulich
Senátor PČR


Pod Vinící 409/29
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 225 273 503
E-mail: grulicht@senat.cz
www.tomasgrulich.cz

 

 Životopis:

 • 1951 Narodil jsem se v Praze jako druhorozený syn, mám staršího bratra Miloslava
 • 1975 – 1980 Studoval jsem na filozofické fakultě UK v Praze, obory historie a etnologie
 • 1974 - 1977 Byl jsem kastelánem v zámku v Klášterci nad Ohří (Muzeum českého porcelánu)
 • 1977 - 1982 Pracoval jsem jako etnograf v Krajském muzeu v Teplicích
 • 1976 Oženil jsem se
 • 1977 Narodil se nám syn Matěj
 • 1981 Narodila se nám dcera Alžběta
 • 1981 Po státních rigorózních zkouškách jsem byl na Karlově univerzitě promován doktorem filozofie
 • 1982 Vrátil jsem se zpět do rodného města Prahy a nastoupil do Národního muzea
 • 1992 - 1994 Člen Rady zastupitelstva Praha 12
 • 1992 Odešel jsem z Národního muzea a založil agenturu Public History, zaměřující se na vydavatelskou činnost a výstavnictví; externě jsem vyučoval na Fakultě sociálních věd, katedře politologie
 • 1993 Založil jsem Tiskárnu Flora a stal jsem se jejím ředitelem
 • 1994 - 1998 Člen zastupitelstva hl. města Prahy, předseda výboru pro kulturu a ochranu památek
 • 1996 - 2001 Předseda dozorčí rady Kongresového centra v Praze
 • 1996 - 1998 Místopředseda klubu ODS v zastupitelstvu hl. města Prahy
 • 1998 - 2001 Předseda dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Praha město kultury 2000
 • 1999 Spoluzaložil jsem obecně prospěšnou společnost Montessori, o. p. s., která se podílí na vzdělávání učitelů základních a mateřských škol podle metody Montessori
 • 1998 - 2002 Opět člen rady zastupitelstva Prahy 12
 • 2002 - 2006 Člen zastupitelstva Prahy 12, předseda klubu ODS, předseda komise kultury a vzdělávání
 • 2006 Prodal jsem podíly ve společnostech Tiskárna a Agentura Flora, zabývám se politikou a popularizací historie a etnologie.
 • 2006 Byl jsem zvolen senátorem PČR


Má činnost v Senátu se z velké části odvíjí od profese historika a etnologa zabývajícího se národnostními vztahy, která určila i mojí specializaci v Senátu.


Stal jsem se odborníkem na oblast migrace a s ní související zákony. Dvakrát jsem byl pozván, abych v Bruselu na společném zasedání Evropského parlamentu a zástupců parlamentů členských zemí otevíral vstupní přednáškou panelovou diskusi na téma azylu a migrace.


Úvod k panelové diskusi jsem absolvoval i na dvou česko-rakouských rozhovorech, které se konaly ve Znojmě (2008) a v Mikulově (2009).


Na migraci obyvatel pohlížím jako na doprovodný jev stále více globalizované a integrované světové ekonomiky. Tato skutečnost není výrazem našich přání či plánů. Je existující realitou na kterou můžeme jen reagovat a pokusit se jí usměrňovat a řídit. Na migraci je nutné pohlížet jako na oboustranný proces příchodu migrantů a odchodu našich občanů do zahraničí (imigrace a emigrace). Z tohoto pohledu jasně vyplývá, že se zabývám nejen oblastí příchodu cizinců do ČR a EU, ale také vztahy České republiky ke svým minoritám žijícím v zahraničí. České domácí prostředí vidí problém emigrace jako fenomén minulosti, jako fenomén, který již skončil. Toto je jeden ze základních omylů, který formuluje postoj českého státu k zahraničním Čechům. Fenomén migrací a tudíž i emigrace z této země je hlavním produktem globalizace a zároveň hlavním faktorem globalizaci formující, tedy bude trvat a žádné politické či ekonomické změny v této republice jej zcela nezlikvidují, přestože jej mohou podstatně ovlivňovat. Z toho vyplývá, že vztah tohoto státu k zahraničním Čechům se nemůže omezovat jen na ty, kteří odešli v minulosti, tj. před rokem 1989, nýbrž také a postupně právě na ty, kteří odešli zcela nedávno a na ty, kteří odejdou zítra a v budoucnosti.


V současné době zaujímám v Senátu PČR následující funkce:

 • Předseda stálé volební komise
 • Předseda stálé komise pro české krajany žijící v zahraničí
 • Člen Výboru pro záležitosti Evropské unie (zde mám na starosti otázky týkající se justice a vnitra, zejména ochrany schengenských hranic, migrace, azylové politiky, boje proti organizovanému zločinu a terorismu)
 • Dále jsem stálým ověřovatelem Senátu a Výboru pro záležitosti EU

Vedle své práce v Senátu jsem se aktivně zúčastnil řady mezinárodních historických konferencí, kde jsem přednášel především o vztahu státu a jeho minorit žijících v zahraničí. Jednalo se například o tyto konference:

 • Mezinárodní konference o totalitních režimech v rámci festivalu MENE TEKEL v letech 2007 až 2012
 • Mezinárodní konference Odboj a persekuce pořádaná Ústavem pro výzkum totalitních režimů
 • Konference Smrtící obětí (spojení KSČ a Sociální demokracie v roce 1948), uspořádalo Centrum pro kulturu a demokracii v Brně
 • Konference Exil a Česká republika, uspořádal Český rozhlas – zahraniční vysílání, Praha 2008
 • Mezinárodní konference Krajané a Česká republika, Senát PČR 2009

Na stejné téma jsem publikoval řadu článků a během posledních třech let se podílel na třech publikacích:

 • Stanislav Brouček a Tomáš Grulich: Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918 – 2008). Praha 2009
 • Stanislav Brouček a Tomáš Grulich: Krajané a Česká republika. Hledání možností k nové otevřené spolupráci. Praha 2009
 • Václav Budinský a Tomáš Grulich: Humor sbližuje. Nejlepší vtipy dvaceti sedmi států EU. Praha 2009 (přeloženo do angličtiny)
 • Tomáš Grulich a Stanislav Brouček: Češi na Slovensku. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010
 

Fotogalerie mé rodiny

GALERIE

left
left
left
left
left
left
left
left
left
left
left
left
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Kunratice kolem roku 1930
další fotografie