grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

PhDr. Jitka Brunclíková - zakladatelka Společnosti Montessori ČR

left
Dr. Tomáš Grulich spolupracuje s nevšední obětavostí a pochopením významu pedagogiky M. Montessori s představiteli Společnosti Montessori CR od jejího založení v r. 1998. Působil ve správní radě Společnosti, zúčastňuje se významných akcí pořádaných Společností i školami s programem Montessori. Zasloužil se o podporu, kterou městská část Praha 12 těmto školám vždy věnovala.

PhDr. Jitka Brunclíková, zakladatelka Společnosti Montessori ČR
 

Vlastimil Vondruška - historik a spisovatel

left
V politice by měli být slušní a schopní lidé bez ohledu na politické známkování. Tomáše znám léta, kdysi jsme spolu pracovali v Národním muzeu a tak vím, že je slušný i schopný.

Vlastimil Vondruška
historik a spisovatel
druhý nejprodávanější autor v ČR
www.vlastimilvondruska.cz

 

Bohuslav Svoboda - primátor hl. města Prahy

left
Vážené dámy a pánové,

velmi rád bych touto cestou podpořil pana PhDr. Tomáše Grulicha při jeho snaze o obhajobu jeho senátního mandátu. Známe se se senátorem Grulichem více než čtyřicet let ze šermířských planší. Pan doktor Grulich je se svým volebním obvodem srostlý jako málokterý senátor. Ze své profese zná nejen jeho historii, ale i jeho současné problémy. Ví, co občany pálí, ví, co je těší. Není politikem, který by se na šest let zavřel do malostranských paláců a na svůj obvod zapomněl.
Tomáš Grulich v uplynulých šesti letech v Senátu tvrdě pracoval a já doufám, že tak bude činit i po letošních senátních volbách.

Váš,
Bohuslav Svoboda
 

Přemysl Sobotka - 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, kandidát na prezidenta

left
Tomáše Grulicha znám od jeho příchodu do Senátu v roce 2006. Prosadil se jako zodpovědný senátor a velmi rychle získal respekt kolegů. Vážím si jeho postojů, jeho zodpovědného a osobního přístupu k legislativní práci. Témata, která si vezme za svá, prosazuje s nebývalou vůlí. Jeho zájem a péče o naše krajany v zahraničí je příkladem. Tomáše Grulicha podporuji v jeho kandidatuře na senátora, v něm je záruka korektní, poctivé a pozitivní práce horní komory Parlamentu České republiky.

Přemysl Sobotka
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
kandidát na prezidenta
 

Mgr. Květa Vitvarová - tajemnice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, místostarostka MČ Šeberov - Hrnčíře

left

Tomáše Grulicha znám osobně několik měsíců a za tu nedlouhou dobu jsme zjistili, že máme mnoho společných témat, z nichž bych ráda vyzdvihla historii a vzdělávání. Tomáš Grulich je pro mne příkladem korektního, inteligentního a poctivého politika. Proto podporuji jeho kandidaturu na senátora, připojuji se ke všem jeho příznivcům a přeji mu úspěch v těchto senátních volbách.


Mgr. Květa Vitvarová
tajemnice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

místostarostka MČ Šeberov - Hrnčíře

 

Anna Janku - zakladatelka Sdružení českých žen v Káhiře a spolupracovnice ČT

left
Tomáše Grulicha znám ze spolupráce hlavně s českými ženami v arabském světě. Projevil se nejen jako chápající člověk, ale i fundovaný znalec problémů života lidí, kteří se odstěhovali ze své vlasti. Jsem ráda, že senátní volby jsou více o osobnostech, než politických stranách. S klidným svědomím mohu doporučit Tomáše Grulicha jeho voličům právě proto, že osobností rozhodně je.

Anna Janku, zakladatelka Sdružení českých žen v Káhiře
spolupracovnice ČT v arabském světě
 

Lucie Slavíková Boucher - zakladatelka Českých škol bez hranic

left

Tomáš Grulich patří mezi několik málo politiků, kteří aktivně podporovali a podporují České školy bez hranic - školy, kde se české děti v zahraničí učí českému jazyku a českým reáliím. Navrhl změny legislativy, které umožnily zařadit České školy bez hranic do systému vzdělávání. Za jeho asistence se počet těchto škol během šesti let zvedl z dvanácti na třicet dva. Je to i jeho zásluha. Nedovedu si představit nikoho jiného, kdo by jej v Senátu mohl plně nahradit.


Prosím, zvolte opět Tomáše Grulicha do Senátu PČR.


Lucie Slavíková Boucher, Paříž

zakladatelka Českých škol bez hranic a ředitelka stejnojmenného občanského sdružení

 

Miloš Šuchma - předseda Českého a slovenského sdružení v Kanadě

left
Senátor Tomáš Grulich je jedním z nejaktivnějších a nejschopnějších senátorů, které krajanská komunita i já osobně známe. Jako předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí i jako člen Výboru pro záležitosti Evropské unie prokazuje znalost problematiky a byl a je vždy vstřícný řešit obtižné úkoly. Senátor Grulich požívá úcty a může být příkladem i pro ostatní senátory pro svoji inteligenci a pracovitost.

Miloš Šuchma, předseda, České a slovenské sdružení v Kanadě
 

Ed Vokurka - jazzový houslista

left
S velkou důvěrou a přesvědčním přikládám svůj hlas k znovuzvolení senátora Tomáše Grulicha ve volebním obvodu č.17 - Praha.

Čechokanaďan a Zbraslavák
Ed Vokurka
jazzový houslista
vítěz celokanadské houslové soutěže v jazzu
www.edvokurka.com
www.youtube.com/edvokurka/
 

Jan Řeřicha - ředitel festivalu proti totalitě Mene Tekel

left

Tomáš Grulich stál již od samého počátku u zrodu festivalu proti totalitě a násilí Mene Tekel. Nejen že jej podporuje, ale i se jej aktivně účastní. Rok co rok vede semináře o moderních dějinách pro žáky a studenty základních a středních škol, řídí a připravuje vždy jednu z hlavních konferencí festivalu. Je naší podporou a není divu, že jej také podporuji v letošních senátních volbách.


Jan Řeřicha, ředitel festivalu proti totalitě Mene Tekel

 

Barbara Semenov - vydavatelka krajanského listu Čechoaustralan

left
Tomáš Grulich je senátor na svém místě. Jako angažovaná krajanka - Čechoaustralanka jej znám především z jeho práce pro Čechy žijící v zahraničí. Jeho erudovanost o životě dvou milionů Čechů v nejrůznějších končinách světa, znalost jejich potřeb a jeho neutuchající snaha být nám prospěšný je obdivuhodná. Senátor Tomáš Grulich skutečně naslouchá hlasům ze zahraničí a systematicky je tlumočí vládě v ČR. Jeho postoje a porozumění současného světového i domácího dění, z něho vyplývající souvislosti a další vývoj společnosti, jsou založené na jeho původní profesi historika a etnologa. Jeho vize demokracie je příkladná. Sleduji, že s obdobnou náruživostí působí i ve svém volebním obvodu. Kéž by bylo více takových pozitivních politiků, kteří jsou na svých postech pro lidi, nikoli pro sebe. Za jeho aktivní a seriozní přístup mu patří naše uznání i podpora.

Barbara Semenov
Vydavatelka/šéfredaktorka krajanského listu Čechoaustralan
www.cechoaustralan.com
 

Vladimír Mertlík - producent a scénárista

left
Je snadné podporovat Tomáše Grulicha a stát za ním, protože je snadné podporovat a stát za slušností, korektností a vědomostmi. Najmě v čase, kdy tyto vlastnosti v politice postrádáme. Senátor Tomáš Grulich je příkladem, že jejich přítomnost v politice není přece jen zcela nulová. Proto je třeba jim dát šanci znovu a znovu. Aktuálně v podzimních senátních volbách.

Vladimír Mertlík, producent a scénárista
 

Doc. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D. - makroekonom a pedagog - ČZU

left
Velice rád využívám této příležitosti, abych podpořil kandidaturu pana doktora Tomáše Grulicha do Senátu České republiky. Pana senátora již dlouho znám jako schopného, zásadového, čestného, pracovitého a přátelského člověka, který vždy hájil ze všech sil zájmy všech občanů České republiky. Věřím, že díky jeho mnohaletým zkušenostem v politice a hlubokým znalostem bude jeho setrvání v Senátu bezpochybně i nadále velkým přínosem pro náš obvod.

Doc. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D.
Makroekonom a vysokoškolský pedagog - Česká zemědělská univerzita v Praze
 

PhDr. Václav Hubinger, CSc. - velvyslanec ČR v Turecku

left
S Tomášem Grulichem se znám více než třicet let. Nejdříve jsme se střetávali na akademické půdě, pak jsem jeho kariéru pozoroval již z povzdálí. Já se dal do diplomatických služeb, on úspěšně podnikal a pak jsme se opět sešli, když byl zvolen do Senátu PČR. I mezi mými kolegy diplomaty je znám jako člověk, který přijiždí s jasným cílem, pečlivě připraven. Spolupráce s Čechy v zahraničí nebyla  nikdy tak intenzivní a naplněná skutečnou potřebou, jako je poslední léta, kdy Stálou komisi pro Čechy v zahraničí vede Tomáš Grulich.

PhDr. Václav Hubinger, CSc., velvyslanec ČR v Turecku
 

PhDr. Věra Doušová - ředitelka Olivovy nadace

left
Tomáše Grulicha znám ze spolupráce s Čechy v zahraničí. Zatím v Senátu nebyl nikdo jiný, kdo by takto dokázal spojit hlubokou znalost vztahů mezi Čechy v cizině a českou společností. Měl by mít možnost ve své práci pokračovat.

PhDr. Věra Doušová, ředitelka Olivovy nadace
Věra Doušová organizovala přesídlení Volyňských Čechů zpět do Česka. Když v roce 1986 vybuchla černobylská jaderná elektrárna, sotva někdo v tehdejším Československu tušil, že v jejím okolí jsou dosud české vesnice. Žili v nich krajané, jejichž předkové na Ukrajinu přišli před více než sto lety. Počátkem 90. let minulého století proběhla rozsáhlá humanitární akce, během níž se do Česka vrátilo přes 1800 Volyňských Čechů postižených černobylskou havárií. U jejich přesunu byla psycholožka Věra Doušová. Iniciovala vznik zákona, na jehož základě se mohli Volyňští Češi do Česka přestěhovat, a pak také jejich návrat organizovala.
 

PhDr. Stanislav Brouček, CSc - vědecký pracovník Etnologického ústavu AV ČR

left
Tomáše Grulicha znám célá léta. Pracovali jsme spolu v jednom týmu na stejných vědeckých úkolech. Je jedním z mála lidí, které znám, komu se podařilo zkloubit akademickou znalost s konkrétní politikou. Na výsledcích jeho práce v oblasti migrace je to velmi patrné. Měl by mít možnost svou práci v Senátu dokončit.

PhDr. Stanislav Brouček, CSc, vědecký pracovník Etnologického ústavu AV ČR
 

Ing. Jaroslav Havelka - předseda výboru Besedy Slovan v Ženevě a místopředseda Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku

left

Vážení občané ČR,

 

s blížícími se volbami do Senátu PČR si uvědomuji, že na základě svých zkušeností a spolupráce s PhDr.Tomášem Grulichem cítím povinnost doporučit voličům jeho znovuzvolení do dalšího senátního období.

 

Z jeho dosavadního přístupu k vykonávání svých funkčních poslání a osobního nasazení při řešení společenských a společných úkolů, které jsme projednávali, jsem nabyl přesvědčení o jeho charakterové  integritě a o prospěšnosti pro společnost, bude-li opět zvolen. Svými principy, pracovitostí a znalostmi bude i dále účinně reprezentovat vůli svých voličů.

 

Během naší několikaleté spolupráce se Senátem ČR byl Tomáš Grulich ve vztahu ke krajanské činnosti objektivní a rychle chápající adekvátní problematiky při hledání společných řešení. Na základě svých bohatých zkušeností a znalostí neváhal být ve své funkci v opozici v rozhovorech tam, kde bylo třeba dostát svému morálnímu přesvědčení a své odborné zkušenosti.  

 

Ing. Jaroslav Havelka

předseda výboru Besedy Slovan v Ženevě a

místopředseda Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku

 

Ing. Charles N. Wiener - Ženeva - softwarový specialista (operační systémy), dnes penzista

left
Pana Dr. Tomáše Grulicha jsem poznal při jeho první návštěvě Ženevy v roce 2007. Jeho názory na otázky, které jsme měli možnost diskutovat ve Švýcarsku i v Česku, se mi zdají vyvážené a promyšlené. Při diskusi argumentuje rozvážně, se snahou najít řešení, spíše než zvítězit. Velmi aktivně se snaží přispět k řešení problémů, které rozdělují českou komunitu žijící doma a v zahraničí, ať jsou tyto problémy jakéhokoliv původu. Nejsem fanda politických stran. Zajímají mne spíše kvalitní osobnosti. Mezi takovéto osobnosti počítám Dr. Grulicha.

Ing. Charles N. Wiener, Ženeva
softwarový specialista (operační systémy), dnes penzista
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Na konferenci EU a Rusko s Karlem Schwarzenbergem v Bukurešti
další fotografie