grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Výběrová bibliografie

 • Česko slovensko a krajanéGRULICH, Tomáš a BROUČEK, Stanislav: Česko-slovenské vztahy a krajané.Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010.
 • GRULICH, Tomáš: Potlačování dopadu zahraničního odboje v Československu prostřednictvím bezpečnostních složek. In: Sborník k mezinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 199 -205.
 • GRULICH, Tomáš: Porovnání zákonů a přístupů k národním diasporám v různých zemích. In: Krajané a Česká republika. Hledání možností k nové otevřené spolupráci (sborník). Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010, s. 18 -26.
 • GRULICH, Tomáš: Ještě k Trianonské smlouvě. In: Lidové noviny. 14. 6. 2010.
 • GRULICH, Tomáš: O cestě na periferii zájmu USA. In: Lidové noviny. 18. 2. 2010.
 • GRULICH, Tomáš: Korespondenční volba v zahraničí. In: Lidové noviny. 4. 2. 2010.
 • GRULICH, Tomáš: Neotáčejme se zády k Čechům žijícím v cizině. In: Lidové noviny. 7. 5. 2010.
 • GRULICH, Tomáš: Oslavy 100. výročí založení Bohemian Hall v Astorii v New Yorku a první novodobá krajanská konference mimo Českou republiku. In: časopis Senát. 2010, č. 4, s. 25.
 • GRULICH, Tomáš: Česká škola bez hranic. In: časopis Senát. 2010, č. 3, s. 34.
 • GRULICH, Tomáš: Vztah Čechů a Slováků. In: časopis Senát. 2010, č. 2, s. 20.
 • Krajané a Česká republika.GRULICH, Tomáš, BROUČEK, Stanislav: Krajané a Česká republika. Etnologický ústav AV ČR. Praha, 2009.
 • Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918 – 2008)GRULICH, Tomáš, BROUČEK, Stanislav: Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918 – 2008). Praha, 2009.
 • Humor sbližuje - Nejlepší anekdoty z EUGRULICH, Tomáš, BUDINSKÝ, Václav: Humor sbližuje - Nejlepší anekdoty z EU. Praha, 2008.
 • K nám chodí JežíšekGRULICH, Tomáš: K nám chodí Ježíšek. Praha, 2005.
 • Humor k zamyšlení a k smíchuGRULICH, Tomáš, BUDINSKÝ, Václav: Humor k zamyšlení a k smíchu. Praha, 2004.
 • Značky českého porcelánuGRULICH, Tomáš: Značky českého porcelánu. Praha, 1992.
 • Dějiny zemí koruny české. II.GRULICH, Tomáš: Dějiny zemí koruny české. II., kapitoly po roce 1945. Praha, 1992.
 • GRULICH, T., ROČEK, A.: Prameny zla. Věda a kultura. Komunistická strana Československa a problematika kultury a masmédií. Dokumenty 1965 až 1971. Praha, 1992.
 • GRULICH, Tomáš: Prague: Sports As History. In: Museum (UNESCO, Paris) No. 2. 1991, s. 67 – 70.
 • BROUČEK, S., CVEKL, J., HUBINGER, V., GRULICH, T., KOŘALKA, J., UHEREK, Z., VASILIJEV, I.: Základní pojmy etnické teorie. In: Český lid. 1991, s. 237 – 257.
 • GRULICH, Tomáš: Muzeum tělesné výchovy a sportu. In: Dějiny a současnost, č. 3. 1990, s. 63 - 64.
 • GRULICH, Tomáš: Český charakter, In: Tvorba, 17. 1990, s.17.
 • GRULICH, Tomáš: Žijeme v nacionálním bludu 19. století? In: Tvorba, 30. 1990, s.18.
 • GRULICH, Tomáš a kol.: Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí I. Praha: ČSOV, ATOS, 1990.
 • GRULICH, Tomáš: Crisis - americký dokumentární film ve službách Československa. In: ILUMINACE. 1989, s. 43 – 52.
 • GRULICH, Tomáš: Olympijské sbírky v Muzeu tělesné výchovy a sportu v Praze, In: Bulletin ČSOV, č.2. 1989, s. 4-8.
 • GRULICH, Tomáš: Muzeum v Zubrnicích otevřeno. In: Muzejní a vlastivědná práce. 1989, s. 34 – 35.
 • GRULICH, Tomáš, ROČEK, A.: Stránky odkazu (Tyršovy méně známé dopisy). In: Teorie a praxe tělesné výchovy, 37. 1989, s. 761 – 765.
 • GRULICH, Tomáš: Imigration History Research Center, Univesity of Minnesota looked upon by a Czech research-worker. In: Sborník k 25. letému trvání IHRC.
 • GRULICH, Tomáš: Konference „ Lidová kultura a muzeum‘‘ Praha, Lobkovický palác, 27. – 19. 9. 1988. In: Muzejní a vlastivědná práce. 1989, s. 98 - 100.
 • GRULICH, Tomáš: Několik poznámek ke koncepci Slovníku etnických procesů. Sborník ze semináře Koncepce slovníku etnických procesů. ÚEF ČSAV Praha, 1987.
 • GRULICH, Tomáš: K metodologickým problémům etnografické práce v muzeích českého pohraničí. In: Muzejní a vlastivědná práce, 25, 95. 1987, č. 3., s. 168 – 172.
 • GRULICH, Tomáš: Film jako dokumentační příloha. In: Muzejní a vlastivědná práce, 25, 95. 1987, č. 2, s. 116 – 117.
 • GRULICH, Tomáš: Seminář ke 100. výročí založení muzea v Příbrami. In: Muzejní a vlastivědná práce, 25, 95. 1987, č.1., s. 32 – 33.
 • GRULICH, Tomáš: Filmové kroniky v Mělníku. In: Amatérský film a video 1987, č. 4. 1987, s. 75.
 • GRULICH, Tomáš: Nouzová zdravotní služba v pohraničí. In: Časopis lékařů Českých, 126, 1987, č. 3., s. 86 – 89.
 • GRULICH, T., KOPŘIVOVÁ, V., VONDRUŠKA, V.: Etnografický slovník 1. Domácí kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní. In: Národní muzeum v Praze, 1987.
 • GRULICH, Tomáš – HAIŠMAN, Tomáš: Institucionální zájem o cikánské obyvatelstvo v Československu v letech 1945–58. In: Český lid, r. 73. 1986, č. 2, s. 72–85.
 • GRULICH, Tomáš: Kroniky měst a velkých aglomerací. In: Muzejní a vlastivědná práce. 1989, s. 54 – 55.
 • GRULICH, Tomáš: Problematika počátků osídlování pohraničí a plány na osídlování. In: Etnické procesy v novoosídleneckém pohraničí. Zpravodaj Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV. Praha, 1985, s. 11-18.
 • GRULICH, Tomáš: Katalog malovaného lidového nábytku ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice, 1981.
 • GRULICH, Tomáš: Změna životního prostředí obyvatel zaniklé obce Jenišův Újezd. In: Zprávy. Studie. Krajské muzeum v Teplicích. 1980, s. 97 – 116.
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Moderování konference Totalita v umění v Karolinu v rámci festivalu proti totalitě Mene Tekel (únor 2011)
další fotografie