grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

příspěvky na odborných konferencích

Poděkování za účast na festivalu proti totalitě Mene Tekel od ředitele festivalu Mgr. Jana Řeřichy (únor 2011)

celý článek
 

Anexe Podkarpatské Rusi Sovětským svazem - přednáška Tomáše Grulicha na semináři Zločiny bolševismu pořádaném v Senátu v dubnu 2011

Dovolte mi na začátek telegrafické dějiny Podkarpatské Rusi až do její anexe tehdejším Sovětským svazem. Před I. světovou válkou byla Západní Ukrajina součástí tzv. Předlitavska, tzn. Rakouské části Rakousko-Uherské monarchie, avšak část Podkarpatské Rusi byla spravována Uherskou korunou. I dnes, když procházíte Lvovem (tehdejším Lembergem) máte pocit, že jste chvílemi v Praze na nábřeží, nebo na Vinohradech.
celý článek
 

Proslov o janu Husovi při příležitosti setkání v protestantském kostele Temple de Plapalais v Ženevě

Podíváme-li se na jakoukoliv historickou postavu, a u Jana Husa to platí vrchovatě, zjišťujeme, že nemá pouze jeden, ale minimálně dva či tři životy. Prvním je ten skutečný, reálný život. Druhým je život Jana Husa jako předmět vědeckých disputací historiků, jazykovědců a především pak teologů. Třetím Husovým životem je jak je vnímán širší veřejností, často bez znalosti vědeckých pojednání, bez znalosti jeho reálného života. Zaměřím se ve svém vystoupení především na třetí život Jana Husa,...
celý článek
 

Příspěvek na shromáždění bývalých příslušníků PTP v Praze na Žofíně 13. 10. 2010

Vážený pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi nejprve poděkovat vám za pozvání na shromáždění bývalých příslušníků PTP. Jsem hrdý na to, že mohu stát tváří tvář k mužům, kteří tolik vytrpěli, ale zlomit se nedali.
Pomocné technické prapory byly zřízeny rozkazem ministra národní obrany Alexejem Čepičkou, zetěm prezidenta Gottwalda, 1. října 1950. Připomínáme si 60. let od této smutné události. Avšak již před tímto datem existovaly v Československé lidové armádě odloučené silniční prapory, které armáda zřídila k 1. říjnu 1948. ...
celý článek
 

Příspěvek na konferenci o environmentální bezpečnosti a migraci

Dámy a pánové,
vymezení dnešní konference environmentální bezpečnost a migrace, jakož i účast na posledních sezeních o pohybu obyvatel mě nutí k obecnějšímu zamyšlení nad migrací jako takovou. Když člověk poslouchá příspěvky o tomto tématu, může nabýt dojmu, že migrace je problém současný, častěji viděný z pohledu negativního...
celý článek
 

Proslov při příležitosti odhalení kamene Jana Husa u Zdi reformace v Ženevě

Je velmi symbolické, že při vzpomínce na Mistra Jana Husa stojíme u Zdi reformace, i když nikoliv samozřejmé. Přestože Jan Hus je dnes již alespoň odbornou veřejností považován za jednoho ze zakladatelů církevní reformace v Evropě, v obecném povědomí tomu tak není...
celý článek
 

Vídeň - významné středisko českého a slovenského exilu po roce 1968 v zorném poli československých bezpečnostních složek - článek do sborníku

Vídni, jako centru českého a slovenského života v cizině, patří v dějinách České republiky, potažmo Československa, zvláštní místo. Zatímco z českých zemí odcházeli lidé do ciziny, česká a slovenská diaspora se zde po roce 1918 ocitla v cizině, jaksi mimochodem...
celý článek
 

Migrace a česká zahraniční politika (přednáška na mezinárodním sympoziu)

Při úvahách o české zahraniční politice považujeme za významné právě nyní důkladně zvážit dosavadní postoje státu, dříve Československa a nyní České republiky, k lidem českého původu, kteří žijí trvale nebo dočasně mimo hranice českých zemí, a k lidem, kteří s jinou etnicitou přicházejí do této země. Knihu, kterou jsme nedávno vydali (s názvem Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách 1918-2008), jsme koncipovali jako vstupní impuls k diskusi nad tímto tématem...
celý článek
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Modřany, celkový pohled z vinice z roku 1961
další fotografie