grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

ostatní politické aktivity

Vláda schválila novelu zákona o Podkarpatské Rusi

14. září 2011 schválila vláda Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., který zmírňuje majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (sněmovní tisk č. 447) č.j. 926/11. Návrh připravila skupina Senátorů v čele s Tomášem Grulichem. O co jde?

Bývalé Československo v r. 1958 obdrželo od SSSR finanční vyrovnání za nemovitosti, které na bývalé Podkarpatské Rusi zanechali čs. občané v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR, v celkové výši přibližně 920.000.000 Kčs. Z této částky bylo těmto občanům vyplaceno pouhých 13,000.000 Kč, a to na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 159/1959 Sb. o vnitrostátním vypořádání některých nároků dle zákona č. 42/1958 Sb. Tato vyhláška ovšem omezovala rozsah poskytnutých náhrad z ideologických důvodů.
celý článek
 

Řeč na konferenci v Lisabonu

Vážený pane předsedající, milí kolegové,

rád bych se s Vámi podělil o názor horní komory Parlamentu ČR – Senátu na otázky řešení migrace. Poněkud nás znepokojovalo neproporční řešení migrační politiky po projednání Sdělení Komise Radě o posílení správy jižních námořních hranic Evropské unie.
S cílem zlepšit tuto neuspokojivou situaci Evropská komise v tomto sdělení navrhuje zefektivnit činnost agentury FRONTEX.
celý článek
 

Zpráva z jednání senátních delegací Kanady a ČR o odstranění vízové povinnosti s Kanadou

V pondělí 11. října 2010 navštívil Senát Parlamentu ČR předseda Senátu Kanady pan Noël A. Kinsell. Při jednání obou delegací se také nemohla nevynořit otázka jednostranných víz, kterou kanadská strana zatížila občany České republiky.
Jako místopředseda Komise pro Čechy žijící v zahraničí se často potkávám s těmi, kteří žijí v Kanadě a jsou kanadské společnosti vděčni za jejich přijetí. ...
celý článek
 

Postoj Občanské demokratické strany k Úmluvě o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin

Na základě požadavku Kláry Markové z organizace Člověk v tísni, kde se zeptala na postoj ODS k Mezinárodní úmluvě o ochraně práv migrujících pracovníků a členů jejich rodin (jedná se o úmluvu, která byla přijata OSN již před 20 lety, ale v platnost vstoupila až v roce 2003, poté co ji ratifikovalo 20 států, nicméně žádný ze států, který ji dodnes ratifikoval, nepatří mezi hospodářsky vyspělé a tedy tzv. přijímací státy), jsem zpracoval názor ODS na její případnou ratifikaci.
celý článek
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Výstava výtvarných prací dětí a dospělých osob s mentálním a kombinovaným postižením v Senátu PČR - škola Modrý klíč
další fotografie