grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

zpravodajování zákonů

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti

celý článek
 

Zelená kniha - Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav

celý článek
 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

celý článek
 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unie

celý článek
 

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

celý článek
 

Evropský vyšetřovací příkaz

celý článek
 

Znovuosídlování

celý článek
 

Zneužívání dětí

celý článek
 

Stockholmský program

celý článek
 

Směrnice azyl N081+N082

celý článek
 

Přistěhovalecká politika

celý článek
 

Předcházení kompetenčním sporům

celý článek
 

Povolení k pobytu v EU

celý článek
 

Plán politiky pro azyl

celý článek
 

Obchod s lidmi

celý článek
 

Evropský ochranný příkaz

celý článek
 

Jihovýchodní migrace

celý článek
 

Evropská agentura ochrany hranic

celý článek
 

Dvoustranné smlouvy států EU

celý článek
 

Boj proti terorismu

celý článek
 

Azylový úřad

celý článek
 

Azylový balíček 025

celý článek
 

Azylový balíček 024

celý článek
 

Azylový balíček 023

celý článek
 

Agentura pro informační systémy

celý článek
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Tisková konference při odletu na pohřeb Ctirada Mašína
další fotografie