grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

legislativa ČR, projekty, informace

Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii Výroční zpráva 2013

celý článek
 

Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)(květen 2013)

Zde naleznete znění návrhu zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Verze z května 2013. Návrh je ke stažení zde
celý článek
 

Novela zákona o státním občanství - možnost dvojího státního občanství (návrh Ministerstva vnitra vládě ČR, únor 2012)

Do vlády odešel z Ministerstva vnitra návrh úpravy občanství ČR, na něž Češi žijící v zahraničí čekají již delší dobu. Konečně bude umožněna možnost dvojího státního občanství českým občanům, kteří dobrovolně nabudou cizí státní občanství. Současný zákon říká, že člověk získáním cizího občanství to české ztrácí.

Podle Ústavy ČR lze české občanství získat několika způsoby, zejména narozením, kdy alespoň jeden z rodičů je občan ČR. Ústava a Listina základních práv a svobod přiznávají občanům například právo pobytu na území Česka, právo volit a být volen, právo zakládat politické strany, právo na hmotné zabezpečení či ochranu zdraví. Občané ČR naopak mají povinnosti věrnosti státu, dodržovat jeho právní předpisy či brannou povinnost. České občanství je nezbytné pro výkon některých povolání.

Exulanti a jejich potomci se při žádosti o české občanství podle nového zákona nebudou muset vzdát svého dosavadního občanství, ani mít pobyt na území Česka. Nová právní úprava přináší také výhodu zjednodušeného nabytí občanství pouze osobám, které pozbyly české nebo československé občanství od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990.
celý článek
 

Tomáš Grulich: český stát má vůči zahraničním Čechům své povinnosti (Český rozhlas 7 | 12.07.2011 17:30 | autor: Milena Štráfeldová)

Začátkem října proběhne v Senátu ČR konference o migraci. Připravuje ji Stálá senátní komise pro krajany žijící v zahraničí a bude se na ní podílet řada ministerstev a dalších institucí, které se problematice migrantů věnují. Proč se touto otázkou zabývá právě krajanská komise, jsme se zeptali jejího předsedy, senátora Tomáše Grulicha:

"Tím, jak jsme se snažili a stále se snažíme, aby se institucionalizoval vztah mezi Českou republikou a mezi Čechy v zahraničí, dospěli jsme k názoru, že by bylo významnější, kdyby se člověk díval na tento akt jako na migraci jako takovou. Musíme se vyrovnat s tím, že z České republiky budou lidi i nadále odcházet. I když ne z důvodů politických, a neřekl bych ani vysloveně hospodářských, ale i za zkušeností. Nebo tím, jak se globalizuje svět, se tam zkrátka dámy vdají nebo muži ožení. A samozřejmě i toto je součást české diaspory a musíme se o ni starat. Je tradicí, že Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí měla vždycky Konzultativní radu, která byla složená většinou ze zástupců jednotlivých skupin Čechů žijících v zahraničí, ale také z lidí, kteří se v České republice o Čechy žijící v zahraničí zajímali.
celý článek
 

Oslavy 100. výročí založení Bohemian Hall v Astorii v New Yorku a první novodobá krajanská konference mimo Českou republiku (1.10. - 3.10. 2010)

Krajanský spolek Bohemian Citizens Benevolent Society sídlící v newyorské čtvrti Astoria, uspořádal v termínu 1. - 3. října 2010 konferenci s názvem Češi - národ bez hranic, na kterou pozvali místopředsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáše Grulicha. Konference se uskutečnila u příležitosti 100. výročí založení spolkové budovy Bohemian Hall.

(Video z předávání pamětního listu bratrům Mašínům v New Yorku Tomášem Grulichem můžete shlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=WgF711VxFuU&feature=related)
celý článek
 

Mašín jezdí vykládat americkým vojákům před nasazením (Týden.cz | 4. 10. 2010)

Praha 4. října 2010 (Týden.cz) - Někdejší bojovník proti komunistickému režimu Josef Mašín občas povzbuzuje příslušníky amerických zvláštních sil před nasazením v Iráku i jinde. Mašín to řekl v neděli v New Yorku na setkání s krajany. Dodal, že promlouvat k vojákům ho zvou na základnu Fort Bragg, jež se nachází v Severní Karolíně. Člen kontroverzní odbojové skupiny, kterou v 50. letech vedl se svým bratrem Ctiradem, tam sám kdysi jako příslušník zvláštních jednotek sloužil.
Mašín americkým vojákům, kteří ukončili výcvik, vypráví o jednotlivých akcích skupiny. "Těm klukům se to moc líbí," řekl zhruba 50 zájemcům, kteří si jej přišli poslechnout do krajanské budovy Bohemian Hall v Queensu. Krátce předtím po dotazu z publika popsal, jak při jedné z akcí odbojové skupiny neozbrojený přemohl pokladníka Josefa Rošického, který na něj mířil pistolí a říkal, že bude střílet.
celý článek
 

Návrh řešení otázky migrace předložený T. Grulichem ing. Poulovi, vedoucímu kanceláře předsedy vlády Petra Nečase

celý článek
 

Návrh zákona o III. odboji

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT

7. funkční období
560. USNESENÍ SENÁTU
ze 23. schůze dne 22. září 2010

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /senátní tisk č. 288/ - 2. čtení
celý článek
 

Školy pro národní minority v EU

celý článek
 

Návrh skupiny senátorů na zrušení § 5 odst. 2 a 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění, a na zrušení § 13 odst. 2 až 4, § 22 odst. 10 a § 26 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě...

celý článek
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2010 č. 262 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015

celý článek
 

Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí za rok 2009

celý článek
 

Statistika - počet krajanů dle zemí

celý článek
 

Projekt Česká škola bez hranic

celý článek
 

Senátní návrh na změnu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (korespondenční hlasování)

celý článek
 

Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

celý článek
 

Financování krajanů 2006-2010 - usnesení Vlády ČR z r. 2005

celý článek
 

Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (2010)

celý článek
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Bigband ZUŠ A. Voborského na koncertě ve Valdštejnské zahradě
další fotografie