grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Stručné dějiny Slivence

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1253, kdy jej Král Václav I. daroval spolu s Holyní řádu křížovníků s červenou hvězdou. Zisk z obou vesnic měly být používán na opravu a údržbu pražského Juditina mostu. U Slivence byl mlýn, který tento řád odkoupil roku 1361 od Jana Perlina za dvanáct kop českých krejcarů. Řád rytířů s červenou hvězdou zde těžil červený (slivenecký) mramor, který byl použit například při stavbě zbraslavského kláštera a v Praze k výzdobě chrámů a paláců zvláště za doby Karla IV. a Vladislava II. Přes různé majetkové změny kolem třicetileté války zůstala obec ve vlastnictví řádu. Tereziánský katastr z 2. poloviny 18. století zde uváděl 22 hospodářů, jen jediný byl svobodným statkem a hospodařil na něm Matěj Babička.

V roce 1843 stálo ve Slivenci 49 domů, v niž žilo 385 obyvatel. Za padesát let (1900) vykazovaly statistiky již 163 domů a 886 obyvatel. Ku Praze byl Slivenec připojen v roce 1974 s již 2 248 obyvateli.

Nejstarší dochovanou budovou je kostel Všech svatých, postavený v ranně gotické slohu v poslední čtvrtině 13. století. V roce 1693 byla stavba barokizována a další úpravy na konci 19. století provedl pražský architekt Antonín Barvitius. V kostele byly velmi cenné vitráže z doby kolem roku 1400. Originály se nacházejí v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v kostele jsou umístěny kopie z roku 1889.
GALERIE

left
left
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
V předsednictvu společného jednání s výborem pro justici a vniřní záležitosti EU a národních parlamentů v Bruselu
další fotografie