grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Stručné dějiny Písnice

Poprvé v písemných pramenech narážíme na Pisnici až v roce 1406. Na počátku 16. století byla vesnice součástí cholupického panství, které vlastnil Zikmund Vencelík z Vrchovišť. V roce 1521 byl tento majetek odhadován a zde také byli jmenování poddaní včetně jejich poddanských povinností. Byli to: Havel, který ročně platil 48 grošů českých, odváděl vrchnosti 12 slepic a 2 kopy vajec. O žních byl povinen 6 dní roboty. Vondrák odváděl 40 grošů, 9 slepic a 100 vajec, roboty 5 dní; Šimon platil 35 grošů, 9 slepic a 90 vajec a 3 dni roboty; Kníže 30 grošů, 4 slepice, 40 vajec a 2 dny roboty; Říha 32 grošů, 8 slepic, 80 vajec, 4 dny roboty; Vávra 57,5 grošů, 12 slepic, 120 vajec a 6 dnů roboty; Kníže mladý, 33 grošů, 8 slepic, 80 vajec, 4 dny roboty; Vaněk Červený, 35 grošů, 9 slepic, 90 vajec a 5 dní roboty; Pelech 32 grošů, 8 slepic, 80 vajec a 4 dny roboty; Mikuláš 32 grošů, 8 slepic, 80 vajec a 4 dny roboty. Posledním majitelem před Bílou horou byl Gabriel Kryštof Želinský, kterému majetek propadl (1626) ve prospěch krále za účast ve stavovském povstání. Král Ferdinand II. prodal majetek Pavlovi Michnovi z Vacínova spolu s panstvím Dolní Břežany. V roce 1683 koupila panství rodina Trautmannsdorfů, kteří jí roku 1715 prodali pražskému arcibiskupství.

V polovině 18. století zaznamenal tereziánský katastr v Písnici 11 hospodářů a stabilní katastr v roce 1843 hovořil o 24 domech a 200 obyvatelích. Na konci 19. století zde bylo dle sčítání lidu 51 dům a 407 osob. V roce 1974 byla Písnice připojena k Praze a tehdy již měla 258 domů a 1 007 obyvatel.
GALERIE

left
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
další fotografie