grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Stručné dějiny Zbraslavi

Psát stručné dějiny Zbraslavi je úkol nelehký. V minulosti se toho událo tolik, že jen obtížně lze provádět selekci. Nejstarší historická písemná zmínka je z roku 1115, kdy se v zakládací listině kladrubského kláštera uvádí, že Vladislav I. věnoval, mimo jiné, klášteru Zbraslav s kostelem sv. Havla.

Významná změna ve Zbraslavi nastala roku 1291, kdy podle Zbraslavské kroniky vykonal Václav II. cestu lodí s opaty Heidenreichem a Dětřichem z Valdsass cestu lodí po Vltavě, aby vyhledali místo pro klášter. Rozhodli se pro Zbraslav, kde byl položen základní kámen nového kláštera roku 1297. V polovině 14. století nabyl klášter nebývalého významu. Stal se pohřebištěm některých významných členů královského rodu a v této době zde vznikla, pro českou literaturu a české dějiny, mimořádná Zbraslavská kronika psaná zdejšími opaty Otou (1312 - 1314) a jeho pokračovatelem Petrem Žitavským (1314 - 1339). Historický vývoj kláštera zpřetrhaly husitské nepokoje, kdy byl klášter roku 1420 pražskými husity vedenými Korandou obsazen a vypálen.

Po dlouhých snahách opravit klášter jak v 15. tak i 16. století přišla další katastrofa, která přinesla plenění kláštera od různých vojsk počínaje Pasovskými v roce 1611, přes uherské vojsko Matyášovo až po konečné vydrancování Švédy, jejichž generál Banér dal Zbraslav na několika místech roku 1645 zapálit.

Přestože nebyla Zbraslav nijak rozsáhlým místem, již od poloviny 17. století byla nazývána městečkem. Tereziánský katastr v polovině 18. století zde vykazoval 74 domů. V roce 1758 zde byla založena škola. K ní přibyla roku 1835 průmyslová pokračovací škola, první svého druhu v Čechách. Zřídil jí majitel cukrovaru kníže Bedřich z Oettingen-Wallersteinu. Aby výčet škol byl úplný, je třeba ještě jmenovat státní pletařskou školu založenou zde roku 1880.

Z průmyslu jmenujme alespoň pivovar založený roku 1764 opatem Dezideriem Andresem, roku 1787 v klášterní budově zřídil belgický šlechtic Bedřich Souvaigne ve Zbraslavi rafinerii třtinového cukru, první v Čechách. Později byla jeho výroba předělána na cukrovou řepu. Dalším průmyslovým podnikem byla chemička Antonína Richtera na kyselinu sírovou. Mimo to se obyvatelé Zbraslavi proslavili jako výborní hrnčíři a výrobci proutěného zboží. V době zpracování Stabilního katastru (1843) měla Zbraslav 133 domů a v nich bydlelo 1 329 obyvatel. V polovině 19. století se stala Zbraslav správním centrem s okresním zastupitelstvem, soudem a berním úřadem.

V roce 1970, tedy roky před připojením Zbraslavi k Praze zde bylo 1 000 domů a 5 687 obyvatel.
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Na ideové konferenci ODS
další fotografie