grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Stručné dějiny Šeberova

Nejstarší písemná zmínka o Šeberově je z roku 1382, kdy byla ještě ves nazývána Všeborov. Majitelem obce byl Michael Všebor ze Všeborova. Následné vlastnictví vesnice je až do 16. století nejasné. Šeberov pravděpodobně byl chápán jako součást Chodova. V roce 1526 je zaznamenáno, že Anna Chodovská z Chrastu odkázala některé vesnice, mezi nimi Šeberov, Jiřímu Osovskému z Adleru.

Po Bílé hoře přešel Šeberov, jako konfiskát, do majetku Michnů z Vacínova. Po celé 17. století se zde střídala řada majitelů, až ves v roce 1704 koupil benediktýnský klášter sv. Michala na Starém Městě. Ten v roce 1728 prodal Chodov, Šeberov a Hrnčíře Janovi Arnoštovi Václavovi z Golče, který je již natrvalo připojil ke kunratickému panství. Celý tento majetek pak roku 1802 přešel do vlastnictví Karla Antonína Korba, jenž byl povýšen do rytířského stavu s přídomkem z Weidenheimu.

Tereziánský katastr v polovině 18. století uváděl v Šeberově 8 hospodářů. V polovině 19. století nacházíme ve stabilním katastru informaci, že v Šeberově žilo 262 obyvatel ve 36 domech.

Po novém správním uspořádání po polovině 19. století byl Šeberov spolu s Hrnčíři a Litochleby spojen v jednu politickou obec s Chodovem. V roce 1974 byl Šeberov (včetně Hrnčíř) přiřazen k Praze. Tehdy měly obě obce 1 148 obyvatel a 303 popisných čísel.
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
další fotografie