grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Stručné dějiny Lipencí

První zmínka o Lipencích je z roku 1292, kdy je král Václav II. daroval nově založenému zbraslavskému klášteru. V jeho majetku setrvaly až do roku 1785, kdy došlo za vlády císaře Josefa II. k masovému rušení klášterů. Lipence se staly součástí náboženského fondu.

Obec byla během třicetileté války velmi devastována. V soupisu majetku z roku 1654 bylo ve vesnici jen pět selských usedlostí a pět domů pustých.

V roce 1827 koupil obec kníže Bedřich z Oettingen-Wallersteinu. Při prvním sčítání lidu a domů v roce 1869 žilo ve vesnici 498 obyvatel v 65 domech. Se změnou státní správy v polovině 19. století se zde vytvořily dvě samostatné obce Lipence a Lipany, které byly opětovně sloučeny v roce 1950. K hlavnímu městu Praha byla obec přičleněna v roce 1974, kdy zde žilo 1 337 osob v 363 domech.
 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
další fotografie