grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Stručné dějiny Kunratic

Jméno se poprvé objevuje v pramenech r. 1287. Okolo r. 1336 držel tvrz a ves se vším příslušenstvím pražský měšťan Velfl Frenclin, po něm tu seděla rodina pražská Bohuslaviců. R. 1407 koupi Kunratice král Václav IV, syn císaře Karla IV. jenž tu začal stavět (1410) Nový hrad či Wenzelstein, kde také r. 1419 zemřel. Potom tu sídlila nějakou dobu královna Žofie. Za husitských válek byl hrad Pražany zbořen a již nikdy neobnoven. Potom drželi kunratické zboží pánové z Rabí, r. 1530 Václav Zima z Novosedel, dále r. 1541 Hysrlové z Chodův, r. 1602 Jos. Pražan, jenž byl předkem Vořikovských z Kunratic, r. 1616 Petr sv. p. z Libenthalu, r. 1622 Offka Gryspeková, roz. z Bubna a Kunratic, r. 1665 Maxmilian Malovec z Malovic, r. 1671-99 Čabeličtí ze Soutic, hrabata z Goltze, r. 1794 Jos. hr. Defour z Mont Adienville, r. 1795 hrabě Clam-Martinic, od něhož je koupil r. 1801 Antonín Korb ryt. z Weidenheimu.

Při sčítání lidu v roce 1890 měly Kunratice 109 domů a 974 obyvatel. Dále zde byl kostel sv. Jakuba (ve XIV. stol. far.), 5tř. šk., pošta., četnická stanice, 2 cihelny, mlýn. Ke Kunraticím patřily samoty: Bretaň, Zelené domky a Kunratický mlýn, oblíbená výletní místa Pražanů.

V kunratickém lese stával poutnický kostelíček sv. Jana Nepomuckého, který r. 1787 zrušen a časem zničen. Z kostela zbyla jen pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého.

V době mezi světovými válkami měly Kunratice již 380 domů a 2 259 obyvatel. V roce 1960 byla část katastrálního území přičleněna k Praze a definitivně se Kunratice staly součástí Prahy 1. ledna 1968 na základě zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze. Počet obyvatel se zvýšil na současných 3 238.

 
tisk

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Radotín před 1. světovou válkou
další fotografie