grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Řeč na konferenci v Lisabonu

Vážený pane předsedající, milí kolegové,

 

rád bych se s Vámi podělil o názor horní komory Parlamentu ČR – Senátu na otázky řešení migrace. Poněkud nás znepokojovalo neproporční řešení migrační politiky po projednání Sdělení Komise Radě o posílení správy jižních námořních hranic Evropské unie.

S cílem zlepšit tuto neuspokojivou situaci Evropská komise v tomto sdělení navrhuje zefektivnit činnost agentury FRONTEX.

Především zřízením stálé sítě pobřežních hlídek na jižní vnější námořní hranici, vytvořením společného systému kontroly hranic a účelnějšímu využívání finančních prostředků, které Společenství na zvládání migrace vyčleňuje.

Podle statistik, imigrační toky vedené přes hranice v jižních mořích představují zhruba 7% všech nelegálních migrantů, kteří přichází do zemí EU. Avšak financování ochrany mořských hranic jsou nesrovnatelně vyšší.

Velmi jsme přivítali „Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií.“ Toto sdělení upozorňuje, myslím správně, na neproporcionalitu přístupu k vnějším hranicím. Domníváme se, že vstupem do schengenského prostoru budou problémy na vnější hranici EU silnější na východě a na jihu, než na mediálně zajímavější námořní jižní hranici.

Česká republika byla již od počátku důrazným zastáncem rozšíření globálního přístupu i na oblast jihovýchodně a východně od EU, což je dáno migračními zkušenostmi ČR, stejně tak jako do určité míry její zahraničněpolitickou orientací.

V souvislosti s blížícím se předsednictvím České republiky v Evropské unii je nutné podotknout, že se ČR bude během výkonu předsednictví soustředit na akcentaci východní dimenze migrace.

 

                                                                           Tomáš Grulich

 
zpěttisk
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
S vítězným týmem v DDM v Modřanech
další fotografie