grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Handicapovaným se dnes žije lépe než před dvaceti lety, práce ale zbývá mnoho

V uplynulém týdnu jsem se vás v anketě na svém webu ptal, zda se handicapovaným lidem v ČR žije lépe, než tomu bylo před dvaceti lety. Žije. 82% z Vás se domnívá, že lidé se zdravotním postižením mají dnes více možností najít pracovní uplatnění a vést kvalitní život. Fakta hovoří stejně, podívejme se na ně blíže.

iStock_000019436020_Medium-handicappedpersoninwheelchairatworkrtxt2415.jpg

Práce je základem


V České republice žije zhruba půl milionu osob se změněnou pracovní schopností, tedy s lehčí nebo těžší formou zdravotního postižení. Nejdůležitějším předpokladem pro kvalitní život, je umožnit těmto lidem pracovat, být aktivní a v nejvyšší možné míře samostatný.


Odstraňování fyzických bariér, zavádění přístupných autobusů nebo montáž nájezdových ramp pro vozíky jsou snesitelnou investicí. Druhým aspektem je legislativa, rozvoj sociální odpovědnosti zaměstnavatelů a vytváření možností výhodně zaměstnat handicapovaného.


Bez vzdělání to jde hůře


U lidí s méně závažnou formou postižení hraje často roli nedostatek vzdělání.Míra vzdělanosti je mezi zdravotně postiženými v ČR výrazně nižší (v ostatních vyspělých zemích je trend podobný) než u populace jako celku. Počet osob, které získaly alespoň středoškolské vzdělání s maturitou, je u zdravotně handicapovaných o polovinu nižší. Nedostatek kvalifikace bývá překážkou. Lidé s funkčními omezeními totiž mohou být plně produktivní, odpovídá-li zaměstnání jejich schopnostem a znalostem. Speciální programy a zákonné úpravy na podporu zaměstnanosti dávají handicapovaným možnost působit v běžné firmě.


Podle Zákona o zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností mají zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, právo na příspěvky. Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je vázán povinným podílem 4 % z celkového počtu zaměstnaných obsadit lidmi z výše zmíněné kategorie.


Vedle standardních firem jsou stále populárnější Chráněné dílny. Ty se zabývají výrobou různých předmětů a zaměstnávají téměř výhradně handicapované osoby, zpravidla s vážnějším postižením.


Základem je komunikace se zaměstnavateli. Jejím úspěšným příkladem je tradiční veletrh Job Fair bez bariér, který se koná pod hlavičkou organizace Konto Bariéry. Přední české firmy, letos jich bylo 14, zde představily v rámci prezentací, workshopů a konzultací, možnosti pracovního uplatnění pro lidi s postižením. Cílem je dostat handicapované na regulérní trh práce, na odpovědné manažerské pozice.


Zábava je neméně důležitá


Život není jen o práci. Handicapovaní, stejně jako ostatní, touží po zábavě. Letos se v pražské O2 aréně již po sedmnácté konal koncert pro handicapované děti i dospělé s názvem Chceme žít s Vámi. Lidé nejen z ústavů se speciální péčí se na událost sjeli z celé republiky. Toužili spatřit své oblíbené zpěváky a interprety, kteří se pod taktovkou moderátorů Gondíkových sešli jen pro ně, s cílem zazpívat co nejvíc jejich oblíbených písní. S několika handicapovanými účastníky akce jsem měl možnost mluvit.


Na koncert se těšily celý rok. Znamenal pro ně možnost nahlédnout za známé zdi zařízení, ve kterých tráví většinu času. Setkat se s hvězdami, jejichž tváře a hlasy znají jen z televize, rádia a časopisů. Viděl jsem nefalšovanou radost, čirou a úplnou. Štěstí, které – bojím se – zdravý člověk dnes téměř není schopen zažít a vychutnat. Mnoho účastníků se na událost, která jim je věnována, těší měsíce.


Máme na čem stavět


V Modřanech, nedaleko místa kde bydlím, stojí zařízení Modrý klíč. Jedná se o nestátní organizaci poskytující sociální služby a vzdělání dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.


Dětem umožňuje studovat, poznávat a vzdělávat se. Pro dospělé hledá cesty k zapojení se do společnosti, ať už formou Chráněných dílen, či jinak. Ze svých pravidelných návštěv se znám s paní ředitelkou školy i několika zaměstnanci. Jejich práci obdivuji. Každý rok se snažím malým dílem přispět k fungování tohoto důležitého zařízení. Letos jsem se rozhodl část peněz, určených na volební kampaň, raději investovat do nákupu výrobků vytvořených pacienty Modrého klíče. Tyto přívěsky, umělé postavičky a jiné předměty v těchto dnech rozdáváme lidem. Chceme tak upozornit na úžasné výsledky, jichž Modrý klíč díky kvalitní práci dosahuje a ukázat
, že jeho podpora má smysl.


Článek začínal otázkou, zda se handicapovaným dnes žije lépe. Ano, žije. Díky každému z nás. Podpora a zkvalitnění života lidí s omezením patří mezi mé hlavní priority. Ne politické, ale životní. Stále je ale třeba udělat v tomto směru mnoho práce. Pomoci handicapovaným ke vzdělání, dále omezovat jejich diskriminaci na pracovním trhu, a tak dále. Máme na čem stavět, využijme toho.

 
zpěttisk
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Zbraslav kolem roku 1900
další fotografie