grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Boj s korupcí není jen o zákonech a nařízeních

Registr smluv všech veřejných zakázek státu i obcí by pomohl v boji s korupcí. Takového názoru je naprostá většina z vás, vyplynulo to z pravidelné ankety na mých webových stránkách. Souhlasím, ale…

FotkaKorupce-komentářkanketě2rtxt2401.jpg

Korupce je problémem


Korupci vnímáme jako jeden z největších problémů české společnosti a objektivní data náš sebekritický pohled podporují. Ve výročním žebříčku zemí podle míry korupce – jež je obtížně měřitelná – skončila ČR na 57. místě. Mnoho zemí, které mylně považujeme za méně civilizované“, se umístilo před námi. Všichni tedy vnímáme, že je třeba se situací něco dělat. Registr smluv – a přísnější opatření obecně – jsou jen jednou stranou mince. Tou druhou je změna společenského chování a přístupu.


Soupis smluv, který se osvědčil na Slovensku, obsahuje všechny kontrakty uzavřené s veřejným sektorem, tedy s vládou, ministerstvy i obcemi. Tyto kontrakty nabývají účinnosti teprve po jejich publikování. Není-li smlouva řádně zveřejněna během tří měsíců, považuje se za nikdy neuzavřenou. Podobná opatření nejsou v Evropě ojedinělá. Přísnější nástroje proti korupci i tresty za její spáchání nejsou v Evropě ničím neobvyklým. Stále však zbývá to „ale“.


Problém je v lidech a smýšlení


Bude-li vytvořeno efektivní podnikatelské prostředí, podporován vznik konkurenceschopných firem a stát nebude v jejich podnikání překážet, prostor pro korupci se sníží. Je třeba pracovat na tom, aby hlavní roli při výběru hrála kvalita, schopnosti a cena, nikoliv známosti nebo osobní zájmy. V momentě kdy existuje takto nastavené vnější prostředí, dostávají opatření proti korupci nový rozměr, význam, mají smysl. Společenské prostředí, které je vůči korupci méně tolerantní, je zároveň méně náchylné vůči jejím negativním vlivům.

Vládě se dosud podařilo zavést 40 z celkových 84 bodů protikorupční strategie Vlády. Mezi přijatá opatření patří Zákon o trestní odpovědnosti právních osob, změna Zákona o veřejných zakázkách nebo zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Mnoho dalších opatření na realizaci čeká. Tyto metody mohou sloužit jako podpora, nikoliv jako garant.


Zakážete-li člověku setkat se s někým, najde si cestu, bude-li chtít. Ukažte mu ale, že inkriminovaný člověk je zlý a hrozí od něj nebezpečí. Předchozí zvědavec udělá vše pro to, aby se mu sám vyhnul. Podobně je tomu z korupcí.


Tři generace


Dlouhá léta bylo přiživování se na státu běžné, někdy se dokonce stalo formou boje proti aparátu. Hledání nelegálních cest umožňovalo uniknout před systémem, vzepřít se mu. Část těchto instinktů a návyků v české společnosti bohužel přetrvala. Právě v této morální devastaci společnosti vidí mnoho historiků, sociologů i filozofů největší problém postkomunistických zemí.


Vždy jsem říkával, podobně jako Jiří Gruša, Oldřich Černý a další lidé kolem Václava Havla, že k úplné změně bude třeba tří generací. Dnešní vývoj tomu nasvědčuje. Věřím, že dnešní mladí lidé, školáci, již budou žít v zemi, kde korupce bude něčím vzácným a netolerovaným.

 
zpěttisk
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
Při křtu knihy Humor sbližuje
další fotografie