grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

KSČM hrozbou pro svobodu?

V České republice jsme svědky nebezpečného trendu. Preference KSČM dlouhodobě rostou a předpovědi o postupném úpadku strany se tak nepotvrdily. To znamená, že každý pátý člověk v ČR podporuje KSČM. Na tuto alarmující skutečnost regovala nová anketa, uveřejněná na mých webových stránkách.

V posledním zářijovém průzkumu volebních preferencí získala Komunistická strana, spojená s předlistopadovými zločiny, od kterých se nikdy plně nedistancovala, 20,5%. To znamená, že každý pátý člověk v ČR podporuje KSČM. Na tuto alarmující skutečnost regovala nová anketa, uveřejněná na mých webových stránkách. “Vnímáte rostoucí popularitu KSČM v předvolebních průzkumech jako potenciální ohrožení demokratického systému ČR?” 79% respondentů odpovědělo, že ano.

komunisti2rtxt2373.jpg

Taková obava je historicky oprávněná. Právě nespokojenost se systémem a touha po radikální změně, nálady, které dnes často rezonují v české společnosti, historicky vždy předcházely nástupu totalitní ideologie. Věřím, a chci věřit, že Česká republika má dnes dostatečně rozvinuté demokratické instituce, které se například s těmi z dob Výmarské republiky nedají srovnávat. Zůstávám také přesvědčen, že česká společnost není ochotna dát volbou KSČM všanc svobody, které si před pouhými dvěma dekádami vydobyla za cenu tolika obětí. Dnešní představitelé Komunistické strany by jistě veškeré obavy o zachování fungující demokracie shodili ze stolu jako “neopodstatněné hlouposti”. Není ani třeba se domnívat, že by KSČM mohla navázat na revoluční cíle mnoha svých předchůdkyň po celém světě. Jenže nežijeme ve vzduchoprázdnu. Podívejme se za hranice, přemýšlejme o tom, co se děje okolo nás. Rusko se potápí do stále větší politické izolace od Západu. Bělorusko se z izolace stále nevymanilo a Ukrajina (ne)vesele směřuje do skupiny ke svým dávným soukmenovcům.

Česká republika je jedinou postkomunistickou zemí, kde komunistická strana zůstala po převratu nadále aktivní pod svým de facto původním názvem, bez distancování se od minulých zločinů. Tolerantnost části české společnosti, zdá se, nezná mezí. Zářným příkladem je nedávné oznámení o záštitě Jana Fishera, bývalého představitele KSČ a nynějšího kandidáta na prezidenta, nad anketou Zahraniční Čech roku. Oslavu českých exulantů tak vzal pod svá křídla člověk spojený se zlem, před nímž nominovaní lidé utekli z rodné vlasti. O nemorálním rozhodnutí Jana Fishera jsem psal již dříve. Pro účely tohoto textu je ale důležitý fakt, že česká společnost se stala ke komunistické minulosti apatickou, odevzdanou. Ta je přitom stále v živé paměti většiny národa.

Je stále mnoho lidí, jak vyplývá z výše uvedené ankety, kteří KSČM jako hrozbu vnímají a její rostoucí volební preference sledují s obavami. Zmíněná čísla hovoří jasně. Každý pátý by komunisty volil. 79% respondentů, tedy téměř 4 z 5 lidí, se ale KSČM obávají. Je nás tedy většina. Naprostá většina. Situaci máme ve svých rukou. Nedávajme kvůli současným problémům, jakkoliv závažné se mohou zdát, všanc to, oč jsme pracně bojovali - naši svobodu.
 
zpěttisk
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
S americkým senátorem Williamem Doylem v modřanské škole při demonstraci výuky angličtiny
další fotografie